Apikal Kök Ucu Rezeksiyonu

Apikal rezeksiyon (kök amputasyonu, apisektomi), kökün apikal kısmının kesilip alınması ve periapikal bölgedeki nekrotik ve iltihabi dokunun uzaklaştırılması şeklinde uygulanan cerrahi işlemdir.

APİKAL REZEKSİYON ENDİKASYONLARI

 • Radyolüsent alanı olup sürekli drene edilen dişlerde
 • Acil cerrahi ve endodontik tedavinin birlikte uygulanması gerektiğinde
 • Apikalde aşırı eğrilik, perforasyon veya pulpa boşluğu içinde kalsifikasyon varsa
 • Önceden kanal tedavisi görmüş fakat apekste radyolüsent alan genişlemeye devam eden dişlerde
 • Fazla taşkın kanal dolgusunu apeksten temizlemek gerektiğinde
 • Apekste açıklık olan ve bu nedenle kanal temizliğinin ve dolgu maddesi uygulanmasının başarılı bir şekilde yapılamadığı durumlarda
 • Cerrahi temizleme ve kültür alınmasının gerekli olmadığı düşünülen dişlerde
 • Altında diş germi olmayan ve kök ucu patolojisi bulunan süt dişlerinde
 • Kökün apikal 1/3’ünde yer alan kırıklarda
 • Kök kanalına dişin kuronundan ulaşılamadığı durumlarda
 • Radiküler kistlerde veya bir kistin genişlemesi sonucu komşu dişin devitalize olduğu durumlarda
 • Tedavi sırasında kök kanalında kırılmış aletler bulunduğunda

APİKAL REZEKSİYON KONTRENDİKASYONLARI

 • Kontrol edilemeyen diyabet veya nefrit gibi vücudu zayıf düşüren, iyileşmeyi geciktiren ve sekonder enfeksiyon riskini artıran hastalıklarda kan hastalıklarında, ileri derecede klaraciğer hastalıklarında
 • Aşırı lükse, derin periodontal cebi olan dişler
 • Travmatik oklüzyonun düzeltilemeyeceği dişler
 • Ulaşılması zor diş ve apekslerde
 • Akut enfeksiyon varlığında
 • Çok sayıda cerrahi işlem uygulanmış ve sonuç alınamamış dişlerde
 • Hemangiom gibi lokal damarsal anomalilerin varlığında

APİKAL REZEKSİYON OPERASYONU

 • Anamnez
 • Radyografik muayene
 • Klinik muayene
 • Vitalometrik muayene

Apikal Rezeksiyon Komplikasyonları

 • Rezeke edilen kök parçasının kemik kavitesinde kalması
 • Aşırı kanama görülmesi
 • Enfeksiyon ve sonucunda operasyon alanında iyileşmenin gecikmesi
 • Ağrı olması
 • Komşu dişlerin, sinüs, burun boşluğu ve mandibular kanal gibi anatomik oluşumların zarar görmesi

Apikal Rezeksiyon Başarısını Olumsuz Etkileyen Faktörler

 • Kanal tedavisinin iyi yapılmamış olması
 • Kök ucu patolojisinin iyi temizlenmemesi
 • Dişe oklüzal travma gelmesi
 • Komşu dişin devital olması
 • Retrograd kavitenin iyi hazırlanmaması ve doldurulmaması