Hassas Tutuculu Protez

Hassas bağlantılı protezler; tutucu parçalar ve protez gövdesi olmak üzere iki ana elemandan oluşur.(Şekil 1)Tutucu parçalar basınç, bükülme, yatay hareketler, rotasyon veya devrilme gibi rutin hareketler esnasında oluşan kuvvetlere karşı koyarlar.Fonksiyon anında bu kuvvetler ortalama 196 newton ve parafonksiyon sırasında İse 295 nevvton olur.(1)
Protez gövdesi ise ana bağlayıcılar.dişlerin bulunduğu kaideler ve minör bağlayıcılardan oluşur.

Hassas Bağlantılı Protezlerin Avantajları:
1) Hassas bağlantılı protezlerde kroşelerin olmaması estetik açıdan üstünlük sağlar.Bu da presizyon ataşmanların tercih edilmesinde en önemli etkenlerden biridir.
2) Diş doku destekli olan hareketli bölümlü protezlerde destek dişlere uygun kuvvetlerin gelmesi protezin uzun dönem başarısında önemlidir.Hassas bağlantılı protezlerde kuvvetin destek dişin uzun ekseni boyunca iletimini sağlar.
3) Presizyon ataşmanlar ağıza takılırken destek dişlerde lateral kuvvetlerin oluşmasına neden olmaz.Lateral streslerin olmaması apikaldeki stres konsantrasyonu haricinde periodontal ligament anatomisine en uygun olanıdır.(l)
4) Serbest sonlu olgularda protezin ön-arka yöndeki hareketliliği önlenir;protez daha stabil hale gelir.(3)
5) Destek dişlerin ekvator altı bölgesinin yeterli olup olmaması retansiyon için önemli değildir.(3)
6) Protezin kitlesinin azalması hastaların proteze daha kolay alışmasını sağlar.(4)
7) Kroşelerin neden olduğu besin birikimi, dişeti çekilmesi ve çürüklerin oluşumunu engeller.(4)
8) Ataşmanların sürtünme ile yıpranma süresi; kroşelerin elastikliğinin kaybolma süresinden daha uzundur.(3)
9) Resiprokal kroşe kolunun kullanılamayacağı olgularda da kullanılabilir (3)
10) Protezin giriş yolunun paralel olabilmesi için dişlerin paralel hale getirilmesi gerekli değildir.(l)
11) Destek dişler üzerinde uygun hazırlanmış restorasyonlar sayesinde dişlerin dış ortamla ilişkileri kesilerek destek dişlerin çürümesi engellenmiş
olur.

Hassas Bağlantılı Protezlerin Dezavantajları:
1) Klinik ve laboratuar işlemleri zor ve zaman alıcıdır.Bu aşamalar sırasında gerçekleşecek en ufak bir dikkatsizlik destek dişler üzerinde uygun olmayan kuvvetlerin oluşumuna neden olur.
2) Seçilen ataşman tipi tutuculukları sürtünmesel yolla sağlanan ataşmansa kron boyu kısa dişlerde etkinlikleri azalır.
3) Ûzellikle kron içi bağlantıların pulpası geniş dişlere uygulanması zordur.
4) Onarım ve tekrar kullanımları zordur.
5) Hekim ve teknisyen açısından hassas çalışma gerektirir.
6) Hassas bağlantılı protezlerin maliyetleri yüksektir.