Açık Apeks Kanal Tedavisi

Apeksifikasyon Nedir?
Açık apeks, kök gelişimini tamamlamamış daimi bir dişin pulpası, geri dönüşümsüz olarak hastalandığında ya da travmatik olarak yaralandığında veya gelişimini tamamlamış daimi bir dişte, enfeksiyona bağlı olarak periapikal osteoklastik reaksiyon ile apikal sement ve deminin rezorbe olması ile oluşur. Bu tip dişlerde apikalde bir sert doku engeli oluşmadığı için, kök kanallarının apikal ve lateral yönde sızdırmaz bir şekilde doldurulması oldukça zordur. Bu tür vakalarda çok ince ve açık olan apeks. kanal tedavisi esnasında klinik açıdan güçlüklere ve kron pulpasındaki enfeksiyonun hızla apikale yayılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle öncelikle apeks gelişimini sağlamak amacıyla çeşitli araştırmalarda, farklı yöntem ve materyaller denenilmiştir (I).


Apeksifikasyon, apeks oluşumu tamamlanmamış vital olmayan bir dişin apikal pulpa bölgesinde kalsifik doku formasyonuyla kapanmasını sağlayan bir tedavi yöntemidir. Apikal kapanmayı sağlayan kalsifik yapı histolojik incelemelerde osteosement, osteodentin ve kemik veya her üçünün bir kompozisyonu şeklinde gerçekleşebilir (2). Apikal kapanma bu olgularda değişik tip ve formda ve düzeyde oluşabilir. Yani kökünden sonunda birkaç milimetre kısa, kökün uç noktasında veya kökün 1/3 apikalinde tam veya tamamlanmamış sert doku köprüsü bulunabilir (2). Bunun nedeni apikal foramenin dışına veya içine yerleştirilen sert doku yapımını uyarıcı maddenin düzeyi ile ilgilidir. Birçok olguda apikal kapanma düzensizdir. Apeksifikasyon tedavisinde apikal kapanma süresinde genellikle kök gelişimi veya uzaması görülmez (3).