Pin Füllung

Kron kısmı (dişin ağızda görülen kısmı) herhangi bir nedenle kaybedilmiş dişlerin sağlam olan kökünden yararlanarak, kök kanalına pin yerleştirmek sureti ile yapılan uygulamalardır.

Pinler restoratif dişhekimliğinde slot, kilit ve undercutlarla rezistans ve retansiyon sağlanamadığı vakalarda kullanılırlar.

Pinler genellikle posterior dişlerde geniş amalgam restorasyonlarla kullanılırlar. Çünkü bu vakalarda amalgam dişe bağlanamadığı için tutuculuk problemi yaşanır.

Pinlerin Avantajları

•Diş dokuları korunur. Pin yuvalarının açılması tutuculuk için slot ve kilit preparasyonlarından ve kron restorasyonlardan daha konservatif bir yaklaşımdır.
•Tek seansta uygulanır, ölçü ve döküm safhaları yoktur.
•Rezistans ve retansiyon formu oluşturulması.
•Ekonomi

Dezavantajları

•Dentinal Mikroçatlaklar
•Mikrozızıntı: Özellikle simante edilen pinlerde mikrosızıntı görülmektedir.
•Amalgamın direncinin azalması: pinler amalgam restorasyonların sıkışma direnlerini arttırmazlar ve gerilme direnci, transvers direnci önemli ölçüde azaltırlar.
•Perforasyonlar: Pin yuvası hazırlanırken hem pulpa odası hem de periodontal aralıkta çatlaklar oluşabilir.
•Diş anatomisinin yeniden kazandırılması bazen oldukça zor olabilir.

PİN ÇEŞİTLERİ

•Self Threading (Vidalı)
•Cemented (Simante)
•Friction Lock (Baskıyla uygulanan)